Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland

Werkzaamheden

Kantoor

Delen op sociale media

Het Waterschap heeft een gebouw dat uitstraalt dat een dynamische organisatie in het pand is gehuisvest die zorg heeft voor de bewoners in het beheersgebied. Daarnaast heeft het gebouw op het gebied van duurzaamheid een voorbeeldfunctie te vervullen, hetgeen is gerealiseerd door diverse maatregelen te nemen op het gebied van gebouw, installaties en water in en om het gebouw. Het gebouw is CO2-neutraal waarvoor de warmtekoude opslag in de bodem een belangrijke bijdrage levert. Het gebouw is volledig ingericht als flexkantoor; de bruto oppervlakte die resulteerde uit het programma van eisen kon hierdoor met 20% worden gereduceerd. Vanuit de concept-PvE-fase hebben wij een actieve rol gespeeld in de totstandkoming van de plattegronden voor de 5 fusiepartners die in dit gebouw gehuisvest dienden te worden. Voor de nieuwbouw van Waterschap Tiel hebben wij vanaf casco tot eindresultaat het gehele interieur onder handen genomen. In al onze projecten streven wij het na in alle aspecten van vormgeving een versterking van de architectuur en een huwelijk met de identiteit van de gebruiker samen te smeden. De identiteit van het Waterschap Rivierenland te Tiel: stoer, eerlijk, degelijk, betrouwbaar, betrokken is vertaald in de materialisatie door toepassing van pure eerlijke en vooral duurzame materialen in de afwerking en interieur van dit gebouw. Op deze wijze is een rechtstreekse link gelegd tussen het werk “in het veld” en op kantoor van de waterschapsmedewerkers. De rijke historie en cultureel erfgoed van het Waterschap Rivierenland te Tiel is in het interieur op een aantal cruciale plekken subtiel tot uiting gebracht. Het flexibel kantoorconcept is een voorbeeld voor vele organisaties in Nederland, getuige de vele bezoeken van diverse groepen die de wijze van werken binnen het Waterschap willen leren kennen. Het gebouw is gesitueerd op een kavel direct zichtbaar vanaf de belangrijkste invalsweg van Tiel vanaf de A15.

Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland Tiel

Uitgevoerd door AGS Architekten & Planners B.V.