Broeckland College Breukelen

In april is er middels een Europese aanbesteding de opdracht verworven voor de nieuwbouw van het Broeckland College in Breukelen.

Delen op sociale media

Het betreft een school voor VMBO met een oppervlakte van 6.800 m² BVO.
Met het ontwerp is ingespeeld op de ambities van de school en toekomstige ontwikkeling van modern en toekomst gericht onderwijs.
Inmiddels is er een voortvarende start gemaakt en is het Voorontwerp afgerond.
Conform de planning zal het technisch ontwerp worden afgerond in oktober.