Talentencentrum Breda

De bouw van het talentencentrum in Breda vordert al flink.
De ruwbouw is zo goed als klaar en er is een start gemaakt met de afbouw.
De proporties van het gebouw en de uiteindelijke verschijningsvorm zijn al goed zichtbaar.

De oplevering staat gepland voor eind juni dit jaar.

Dit multifunctioneel centrum aan de Terheijdenseweg, gericht op onderwijs, top- en breedtesport, biedt ruimte aan regionale trainingscentra, individuele talenten, de opleiding Sport en Bewegen van Curio, breedtesportverenigingen en andere (sport)organisaties. Daarnaast heeft het Talentencentrum een functie als ontmoetingsplek en uitvalsbasis voor sportprofessionals. Hiermee wil de gemeente zoveel mogelijk talentvolle sporters, met of zonder beperking, de kans bieden zich in hun eigen regio te ontwikkelen.

Voor het startmoment zie ook Nieuwsbericht Gemeente Breda