Diensten

Ieder gebouw heeft een eigen identiteit, welke varieert afhankelijk van de doelgroep, functie, gebruikers en ruimtelijke context. Het ontwerp dient een ruimtelijke vertaling te zijn van die identiteit en ervoor zorg te dragen dat de gebruikers zich thuis voelen in het gebouw en daardoor gestimuleerd worden in hun prestaties. Het gebouw wordt van binnenuit ontworpen; zodoende ontstaat op een harmonische manier de beeldvorm (de exterieurarchitectuur). Op deze wijze krijgt ieder ontwerp een eigen uitstraling.

Architectuur is de kunst en wetenschap van het ontwerpen van de gebouwde omgeving, gebouwen, interieurs, landschappen, meubelen, objecten etc. Architectuur is gestoeld op drie principes: schoonheid (venustas), stevigheid (firmitas) en bruikbaarheid (utilitas). Ze kan omschreven worden als de balans tussen deze drie elementen, waarbij geen van drieën dus overheersend is ten opzichte van de andere twee.

Achter elke gevel bevindt zich een interieur. Interieur is het samenstel van één of meer ruimtes, structuur, onderlinge relaties en ruimtelijke verhoudingen, de afwerking, de vaste bestanddelen en de aanwezige roerende zaken zoals meubels en losse wanddecoraties. Het is het ordenen van licht, lucht, kleur en materialen van die ruimten.

Renovatie is het herstellen en wanneer nodig gedeeltelijk vernieuwen van een bestaand pand, waardoor het weer bruikbaar wordt naar de huidige maatstaven en normen. AGS ARCHITECTS heeft vele voorbeelden van renovatie, van zowel monumentale panden, als van meer recente panden. Een van de sterke uitgangspunten van ons bureau is altijd geweest om de karakteristieke eigenschappen van oudere gebouwen te integreren in nieuwe ontwerpen

Bij stedenbouw doet men onderzoek naar wenselijke en mogelijke ontwikkelingen voor bestaande en nieuw in te richten gebieden inclusief de openbare ruimte. Onder meer de inrichting van groenvoorziening en landschap, recreatiegebieden, woongebieden, industriegebieden, parkgebieden en landbouwgebieden, maken deel uit van de stedenbouwkundige discipline.

Bouwmanagement is het coördineren van het gehele bouwproces van initiatief tot beheer. Overleg met bouwers en overheden, aanvragen van vergunningen, risicobeheersing, kwaliteitscontroles, milieu- en veiligheidskundige aspecten, bewaking van deadlines en budgetten… Kortom: ‘bouwmanagement’ is méér dan alleen zorgen dat een gebouw in de gewenste staat wordt opgeleverd. AGS ARCHITECTS heeft een ruime ervaring met Directievoering, Projectmanagement, Bouwkundig toezicht, Kostenraming en Aanbestedingen.