Bedrijven Stad Fortuna

Bedrijven Stad Fortuna

Werkzaamheden

Stedenbouw

Delen op sociale media

Stedenbouwkundig plan voor een bedrijventerrein met voetbalstadion en andere sportfaciliteiten. Het stedenbouwkundig plan wordt gekenmerkt door het realiseren van een hoge mate van dichtheid met veel open (groene) ruimten. Dit is mogelijk gemaakt door het langsparkeren onder te brengen in een centrale ondergrondse parkeervoorziening. Elk gebouw afzonderlijk wordt op maaiveld gerealiseerd met een aantal parkeerplaatsen voor kort parkeren. Het plan heeft van het ministerie van VROM een prijs ontvangen als voorbeeldproject intensief ruimtegebruik.

Opdrachtgever: MEPRO Weert

Uitgevoerd door AGS Architekten & Planners B.V.