Disclaimer

Voorwaarden voor het gebruik van deze site.

Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij AAI. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van AAI is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van AAI, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van AAI. is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan AAI niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. AAI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site.

Frames
Het is niet toegestaan deze site te framen.
© 2016 AAI
ags algemeen image: