Leveringsvoorwaarden

    Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR (2005/2011). Al onze werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd onder toepasselijkheid van de Standaardvoorwaarden De Nieuwe Regeling Rechtverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur (DNR 2005/2011) met daarin onder meer opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en een arbitraal beding, dit laatste voor zover tussen partijen overeengekomen.
    Download de DNR 2005
    Download Toelichting op de DNR 2005