De Meerwaarde

De Meerwaarde is een protestants-christelijke MBO onderwijsinstelling. Hier wordt onderwijs gegeven aan jongeren van 12 tot 16 jaar. De architectuur is geïnspireerd op de geschiedenis van de christelijke traditie. Heldere orthogonale plattegronden, symmetrie en ritme met het vierkant als basisvorm. Het vierkant als metafoor voor helderheid en rust met aandacht voor het innerlijke staat centraal in het ontwerp. Kerneigenschappen zijn : kleinschaligheid en geborgenheid. Om het concept te benadrukken zijn op de centrale assen op drie plaatsen leerlingeningangen voorzien. Er is één centrale hoofdentree. Doordat de entrees terug zijn gelegen van de buitengevel  zijn hier bijzondere plekken ontstaan waar leerlingen kunnen verblijven. In het hart van het gebouw bevindt zich een overdekte galerij. Naast het onderwijsgebouw is een sportgebouw van 3400m² gerealiseerd. Dit gebouw wordt niet alleen gebruikt door de Meerwaarde. Het dient tevens als huisvesting van diverse Barneveldse sportverenigingen.

Opdrachtgever: PCVO Barneveld

Uitgevoerd door AGS Architekten & Planners B.V.