Deltion College

Het Deltion College in Zwolle is een unielocatie waarin alle sectoren en opleidingen en facilitaire voorzieningen zijn gehuisvest. Het ontwerp bestaat uit 13 gebouwen waarin de verschillende opleidingen zijn gehuisvest. De gebouwen zijn gesitueerd aan een ‘boulevard’ die geheel met glas is overdekt. Daardoor zijn alle gebouwen comfortabel van binnenuit bereikbaar. Elk gebouw is zodanig ontworpen dat entrees vanaf de straatzijde mogelijk zijn om in te spelen op mogelijk toekomstig gebruik door derden. De diverse gebouwen zijn flexibel indeelbaar en voorzien van betonkerenactivering in combinatie met warmte- en koude opslag in de bodem.

Werkzaamheden

Onderwijs

Delen op sociale media

Het grote State of the Art restaurant zweeft als het ware boven de Mozartlaan, een van de toegangswegen tot de wijk Holtenbroek. Het Deltion College vormt op deze manier de poort naar deze wijk. In de poort zijn de bushaltes gesitueerd. De parkeerplaats en de fietsenstallingen bevinden zich op de ‘koppen’ van de boulevard. De horeca en sportvoorzieningen hebben tevens een wijkfunctie. Bijzonder onderdeel van het Deltion College is het volledig geoutilleerde theater ten behoeve van de opleidingen drama, muziek en licht en geluid techniek.

Het Media Informatie Centrum omvat 600 m² tijdschriften en folderkast / info en uitleenbalie / grote leestafel / diverse boeken en cd-kasten / diverse vaste pc-werkplekken / groepswerkplekken en de zogenaamde ‘treincoupés’ / diverse groepswerkkamers / diverse digitale vraagbaken. Het MIC is binnen het Deltion Complex de plek waar diverse media geraadpleegd en verwerkt kan worden door studenten en docenten. Hieronder vallen naast de toegang tot diverse digitale netwerken ook boeken en cd-rom’s. Het MIC is een plek voor zelfstudie of groepswerk in een aangename informele setting. Veel overeenkomsten zijn te signaleren met de functionaliteit van een moderne bibliotheek. Het MIC is dan ook in een samenwerkingsverband getreden met de openbare stadsbibliotheek van Zwolle.

Het SSC is de plek binnen het Deltion complex waar via diverse kanalen en middelen studieadvies, consult of begeleiding aangeboden kan worden. Voor het Deltion heeft het SSC een duidelijke signaalfunctie in de zin van dienstbaarheid en bekommering om haar deelnemers van het geboden onderwijs. Vandaar ook dat het SSC direct aan de voordeur van de Oost-bouw ligt, duidelijk zichtbaar is al vanaf de straat en zeer laagdrempelig is vormgegeven. Klanten komen zich oriënteren, moeten geprikkeld worden en gaan ook verplichtingen aan die te maken hebben met hun toekomst. Achter dit deel is op de verdieping een back-office-deel ingericht voor de medewerkers en directie van het SSC. De gesprekken en consults zijn divers in vertrouwelijkheid en emotionele geladenheid. Vandaar dat vanaf de laagdrempelige entree tot in de uiterste uithoek van de plattegrond de geboden voorzieningen in toenemende mate voorzien in privacy. Gekozen is voor de themakleur groen die staat voor vruchtbaarheid en belofte.

Het restaurant heeft een oppervlakte van 2300 m², heeft 650 zitplaatsen, loungebanken, geïntegreerde bar en statafels, geïntegreerde afval- en debrasseer voorzieningen. Centraal gelegen in de immense gebouwstructuur van het Deltioncomplex (100.000 m²) vormt het bouwdeel van het restaurant letterlijk en figuurlijk een brug. De aantrekkelijkheid van een grote ruimte als deze wordt met name geboden door diversiteit en keuzemogelijkheden voor de bezoeker. Door middel van een krachtig gebaar is een omgeving gecreëerd die zowel verbindt als onderscheidt en waarin het mogelijk is diverse scenario’s van de gebruikers teruggebracht naar een menselijke maat en schaal te faciliteren. Er kan geluncht, gewerkt, overlegt of vergadert worden. Op deze wijze vormt het plaza-restaurant een rustpunt en een huiskamer in de leefwereld die Deltion heet. Cool, kalm and connected.

Opdrachtgever: Deltion College

Uitgevoerd door AGS Architekten & Planners B.V.