Zuyd Hogeschool

Zuyd Hogeschool te Heerlen heeft een BVO van 40.000 m² waar circa 5.000 HBO studenten en 450 medewerkers onderdak vinden. De vier faculteiten ( Techniek, Toegepast Management, Gezondheidszorg en Onderwijs ) herbergen in totaal 15 studierichtingen. Het gebouw is in 1998 door AGS ARCHITECTS gerealiseerd. Op dat moment bezat AGS ARCHITECTS reeds een uitgebreide ervaring met onderwijsgebouwen en de ontwikkeling binnen de onderwijsvernieuwingen. Dit werd vertaald in een gebouwstructuur met een grote mate van flexibiliteit.
De basisstructuur van het gebouw wordt gevormd door brede, van daglicht voorziene straten en pleinen met daarlangs de onderwijs- en facilitaire ruimten. Uitwerking van indelingen en inrichting zijn gebaseerd op een traditionele klaslokalen structuur, geheel naar de toenmalige wensen en eisen van de Hogeschool. Inmiddels schrijden ook binnen de Hogeschool de onderwijsvernieuwingen dermate ver voort dat aanpassingen aan het gebouw niet langer uit kunnen blijven. Bedoelde aanpassingen kunnen eenvoudig worden doorgevoerd omdat de oorspronkelijke structuur van het gebouw dit zonder meer toelaat. Het interieur zal de komende jaren een metamorfose ondergaan. Deelprojecten daarvan zijn inmiddels gerealiseerd, te weten: herhuisvesting van de Raad van Bestuur, de aanpassing van vleugel D (beiden op de eerste verdieping) en in de centrale hal een “delicatessen-coffee-bar”. Energiebesparende maatregelingen ( 10%) zijn o.m.: verbeteren van de isolatie, warmtekrachtkoppeling, HF-verlichting, terugwinning warmte m.b.v. het twincoilsysteem, opvangen en hergebruik regenwater, toepassen van HR-glas en temperatuurzones. Tevens worden demontabele constructies in staal, hout en prefab-elementen toegepast.

Opdrachtgever: Hogeschool Zuyd

Uitgevoerd door AGS Architekten & Planners B.V.