Wereld voor Techniek

Wereld voor Techniek met werkplaatsen, praktijkruimten, onderwijsruimten, aula en kantoren in Amersfoort. In deze Wereld voor Techniek werken MBO Amersfoort en de opleidingsbedrijven Bouwmensen, Installatie Werk Midden en Schilder^sCool intensief samen door theorie en praktijk letterlijk bij elkaar te brengen. De ingrijpende verbouwing en uitbreiding van dit voormalige bankgebouw is een voorbeeld voor duurzaam hergebruik en transformatie van de bestaande gebouwenvoorraad.

Opdrachtgever: MBO Amersfoort