Wellant College

Het gebouw omvat 5.770 m² BVO nieuwbouw met praktijkruimten, onderwijsruimten, agora en restaurant en ca. 200 m² buitenverblijven. Het gebouw huisvest VMBO Groen. Het onderwijsconcept is gebaseerd op “natuurlijk leren” en het ontwerp en de indeling scheppen de ruimtelijke kaders hiervoor. De diverse stamgroepen (onderwijsclusters voor ca. 80 leerlingen) zijn gegroepeerd rondom een centrale ruimte, de agora met restaurant, podium en expositieruimte. Het ontwerp wordt gekenmerkt door een grote mate van transparantie.

Opdrachtgever: Bestuur Wellant College

Uitgevoerd door AGS Architekten & Planners B.V.