Project

De Rietlanden
Woonwijk “Het Broek”
Stadhoudersstraat 122
6828 SM Arnhem

De Rietlanden

De 198 woningen zijn in de sociale huur en midden koop segment ontwikkeld en ze zijn gerealiseerd na de sloop van een groot deel van de wijk “Het Broek”. De voorheen bestaande sociale problematiek is na realisatie voor een groot deel verdwenen, onder andere vanwege de vermenging van diverse woningtypen. De uitstraling van de nieuwbouw heeft de wijk een grote impuls gegeven om een krachtige sociale samenhang te doen ontstaan.

Opdrachtgever: Volkshuisvesting

Uitgevoerd door AGS Architekten & Planners B.V.