Project

Gemeentehuis Moerdijk
Pastoor van Kessellaan 15
4761 BJ Zevenbergen

Gemeentehuis Moerdijk

Nieuwbouw van het gemeentehuis voor de herindelingsgemeente Moerdijk met burgerhal, balies, kantoorlandschappen, raadszaal, multifunctionele zaal, restaurant, fractiekamers en parkeergarage. De dienstverlening is gebaseerd op het balie-2000 concept. Diverse ruimten van het gemeentehuis, waaronder de multizaal, centrale hal en restaurant zijn multifunctioneel te gebruiken. Het gebouw wordt verder gekenmerkt door een hoge mate van flexibiliteit, duurzaamheid en een bijzonder prettig binnenklimaat met luchtverdringing en klimaatplafonds.

Opdrachtgever: College van B&W gemeente Moerdijk

Uitgevoerd door AGS Architekten & Planners B.V.