Fashion Outlet Rosada

Rosada is ontworpen aan een promenade met water, nodig voor de retentie, met een lus achterom waaraan de meeste winkels liggen. Een concept is uitgewerkt waarin het middeleeuwse houten stadhuis met als uitgangspunt de op vlucht staande en overkragende gevels is genomen. De verschillende soorten in hoogte variërende huisjes met kop- en lijstgevels of langskappen geven het gewenste gevoel van intimiteit waaraan het dorp haar identiteit ontleent. Op de markante punten staan 7 prominente panden met een moderne uitstraling. Deze sluiten als het ware de historiserende bebouwing op waardoor een aangename mix van oud en nieuw ontstaat.

Opdrachtgever: MDG Europe Management BV

Uitgevoerd door AGS Architekten & Planners B.V.