Stadhuis Gorinchem

Nieuwbouw en uitbreiding van het stadhuis Gorinchem. De nieuwbouw omvat 8.000 m² BVO met burgerhal, balies, kantoren, raadszaal, trouwzaal, vergaderzaal en restaurant. Recentelijk is de uitbreiding van ca. 3.000 m² BVO voor de publiekswinkel en het streekarchief gerealiseerd. De diverse functies zijn gegroepeerd rondom een centrale hal over meerdere verdiepingen. De raadszaal kan middels een verplaatsbare wand verbonden worden met de hal waardoor multifunctioneel gebruik mogelijk is. De hal met koffievoorziening en leestafels vormt tevens een ontmoetingsplek voor de inwoners van Gorinchem.

Opdrachtgever: Gemeente Gorinchem

Uitgevoerd door AGS Architekten & Planners B.V.