Huygensgebouw RUN

Faculteit voor Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit Nijmegen. Huisvesting voor de subfaculteiten Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Wiskunde en Informatica. De diverse subfaculteiten grenzen aan een gemeenschappelijke binnenstraat, met koffiecorners en kopieerfaciliteiten. Hier vindt de interactie tussen de diverse leerstoelgroepen onderling en tussen docenten en medewerkers plaats. De gevel is zodanig ontworpen dat zowel zonwering alsook verduistering mogelijk is en er een levendig, veranderend beeld ontstaat. Het interieur wordt gekenmerkt door een grote mate van transparantie, interactie tussen de diverse gebouwdelen en flexibiliteit. Op de onderste verdiepingen is een grote variëteit aan onderwijsruimten waaronder collegezalen, colloquiumkamers, practicumzalen, zelfstudieruimten. Op de bovenste verdiepingen bevinden zich de verschillende specifieke laboratoria in de gebouwvleugels en kantoren langs de binnenstraat. Op de begane grond liggen het restaurant, de bibliotheek en diverse overige facilitaire ruimten.

Opdrachtgever: Universitair Vastgoed Bedrijf, Radboud Universiteit Nijmegen

Uitgevoerd door AGS Architekten & Planners B.V.