• Foto Debrichy Photography

  • Foto Debrichy Photography

  • Foto Debrichy Photography

  • Foto Debrichy Photography

  • Foto Debrichy Photography

  • Foto Debrichy Photography

  • Foto Debrichy Photography

  • Foto Debrichy Photography

  • Foto Debrichy Photography

  • Foto Debrichy Photography

Vo de Passie

De vernieuwbouw voor VO de Passie ligt aan het Zwarte Woud in Utrecht. Er is gekozen voor  renovatie en uitbreiding omdat het bestaande gebouw ruime mogelijkheden bood om te transformeren naar een duurzame, eigentijdse huisvesting die naadloos aansluit bij de onderwijskundige visie.

Een beperkt, niet courant deel rondom de voormalige aula is gesloopt. Het overige deel is volledig gerenoveerd. Middels nieuwbouw aan de zuidzijde is de gewenste uitbreiding met een nieuwe entree en aula gerealiseerd. Dat resulteert in een compact, overzichtelijk geheel. Oud en nieuwbouw zijn samengevoegd tot één integraal ontwerp met een eigentijdse uitstraling.