Zorgcentrum St. Franciscus

Het complex omvat een zorgcentrum met seniorenwoningen, aanleunwoningen, medisch centrum, zorggedeelte en winkels. De bestaande smalle toren is bewaard gebleven en geïntegreerd in het nieuwe plan, evenals de glas-in-lood ramen in de nieuwe kapel.

Opdrachtgever: Woningstichting Beek

Uitgevoerd door AGS Architekten & Planners B.V.