Broeckland College Breukelen

Het ontwerp voor het Broeckland College vordert volgens planning.
Het technisch ontwerp wordt eind oktober afgerond, de aanvraag omgevingsvergunning is ingediend en de Europese aanbesteding voor de aannemers is gestart.
Om leerlingen, medewerkers, toekomstige gebruikers en overige betrokkenen al kennis te laten maken met de nieuwbouw is er een promotiefilmpje gemaakt.

Delen op sociale media

Het betreft een school voor VMBO met een oppervlakte van 6.800 m² BVO.
Met het ontwerp is ingespeeld op de ambities van de school en toekomstige ontwikkeling van modern en toekomst gericht onderwijs.
Inmiddels is er een voortvarende start gemaakt en is het Voorontwerp afgerond.
Conform de planning zal het technisch ontwerp worden afgerond in oktober.