Modulair Bouw systeem

AGS Architects heeft samen met Kaynad een modulair bouw systeem ontwikkeld waarbij het mogelijk wordt om op industriële schaal woningen te gaan fabriceren. Het modulaire bouw systeem kan vergeleken worden met een bouwmethode gebaseerd op een combinatie van de K’nex en Legobouwsystemen. Deze twee, in basis van oorsprong speelgoed systemen, waren onze inspiratiebron.

HUIS aan de MARKT – Sittard

Broeckland College Breukelen

Het ontwerp voor het Broeckland College vordert volgens planning. Het technisch ontwerp wordt eind oktober afgerond, de aanvraag omgevingsvergunning is ingediend en de Europese aanbesteding voor de aannemers is gestart. Om leerlingen, medewerkers, toekomstige gebruikers en overige betrokkenen al kennis te laten maken met de nieuwbouw is er een promotiefilmpje gemaakt.

Voortgang renovatie winkelcentrum Brusselsepoort Maastricht

Na het startschot op 2 April 2019 is de renovatie van het winkelcentrum Brusselsepoort in Maastricht is in volle gang.

Kindcentrum Volendam

AGS Architects heeft het ontwerp gemaakt voor de nieuwbouw van een Kindcentrum en 18 sociale huur appartementen voor jongeren

Parkresidentie De Viever

De bouw van de appartementen “Parkresidentie De viever” in Sittard is gestart

Start bouw Talentencentrum Breda

Op Vrijdag 13 Mei is de start van de bouw van het Talentencentrum Breda gevierd.

Opening Jan Linders Hoolhoes maastricht

Op Woensdag 4 mei heeft de opening plaats gevonden van de supermarkt Jan Linders in het nieuwbouwplan Hoolhoes in Maastricht.

Onthulling bouwbord nieuwbouw De Meerwaarde

Op dinsdag 22 juni 2021 hebben leerlingen van De Meerwaarde tezamen met wethouder mevr. Dorrestijn en voorzitter College van Bestuur dhr. Brand het bouwbord voor de nieuw- en verbouw onthuld.

Officiële opening Citadel College Lent-Nijmegen

Vrijdag 19 maart 2021 is de vmbo-locatie Citadel College aan de Dijkstraat gemeente Lent-Nijmegen officieel geopend. Burgemeester Hubert Bruls en 4 vmbo-leerling Jasper Pouwels hebben de nieuwe locatie mogen openen door samen het lint tot de toegang door knippen. Voor meer informatie zie het artikel in de Waalsprong.