Mondial College Nijmegen

Omdat de huidige locatie van het Mondial College Leuvensbroek (mavo, havo, vwo)  te krap is geworden zal de school worden geherhuisvest aan de Energieweg 93 te Nijmegen.

Delen op sociale media

De nieuwe locatie zal daartoe worden gerenoveerd, verduurzaamd en uitgebreid met als doel om optimaal aan te sluiten op huidige en toekomstige wensen van het onderwijs van het Mondial College.

De vernieuwbouw biedt bovendien de mogelijkheid om in te trekken in een gebouw dat qua touch & feel als nieuw voelt voor leerlingen en medewerkers.

Op basis van een ontwerpvisie heeft AGS Architects de meervoudig onderhandse aanbesteding gewonnen. Inmiddels zijn ook de overige adviseurs geselecteerd en is gestart met het Voorontwerp.